ΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Όροι χρήσης δικτυακού τόπου
Η χρήση του δικτυακού τόπου «https://www.cedraflon.gr» (εφεξής καλούμενου «Ιστoσελίδα»), επιτρέπεται υπό όρους, κατόπιν αποδοχής των Όρων χρήσης (εφεξής καλούμενων «Όροι»). Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα, ο χρήστης του διαδικτύου (εφεξής καλούμενος «Χρήστης») αναγνωρίζει ότι έχει διαβάσει τους παρόντες  Όρους, δηλώνει, ότι τους αποδέχεται χωρίς επιφύλαξη και δεσμεύεται να συμμορφώνεται με αυτούς. Συνιστάται στον Χρήστη, να ανατρέχει στους Όρους τακτικά, καθώς το περιεχόμενό τους ενδέχεται να τροποποιηθεί ανά πάσα στιγμή

2. Γενικές πληροφορίες

Αυτή η ιστοσελίδα «https://www.cedraflon.gr» είναι ιδιοκτησία της “Les Laboratoires Servier”, εταιρείας εγγεγραμμένης στο Μητρώο Εμπορίου και Εταιρειών της Nanterre με αριθμό 085 480 796 και έδρα στη διεύθυνση 50, rue Carnot – 92284 Suresnes – Γαλλία – Τηλ.: +33 (0)1 55 72 60 00. Η Les Laboratoires Servier αποτελεί εταιρεία του Ομίλου Servier. Ο Διευθυντής Δημοσιεύσεων είναι ο κ. Olivier Laureau.
Ο Ιστότοπος «https://www.cedraflon.gr» φιλοξενείται από την OVH,  εταιρεία εγγεγραμμένη στο Μητρώο Εμπορίου και Εταιρειών της Lille Métropole με αριθμό 424 761 419 00045 και έδρα στη διεύθυνση 2, rue Kellermann- 59100 Roubaix – Γαλλία.
 

Ο Ιστότοπος «https://www.cedraflon.gr» σχεδιάστηκε και δημιουργήθηκε από τη Les Laboratoires Servier και η χρήση και η διαχείρισή του από τη «ΣΕΡΒΙΕ ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.», εταιρεία του Ομίλου Servier, που εδρεύει στην οδό Φραγκοκκλησιάς αρ.7 – Μαρούσι Αττικής – Ελλάδα – Τηλ.: +30 210 9391000, πραγματοποιείται κατόπν εξουσιοδότησης της Les Laboratoires Servier (εφεξής καλούμενων από κοινού «SERVIER»).

 3. Πνευματική ιδιοκτησία
 

Ο Χρήστης αναγνωρίζει ότι όλο το περιεχόμενο που είναι διαθέσιμο στην Ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένου, αλλά όχι μόνο, κειμένου, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, ήχων, δεδομένων, εικόνων, ηχητικών, βίντεο, μαζί με τη δομή της Ιστοσελίδας, σχέδιο πλοήγησης, λογότυπους, σχεδιασμό ενοτήτων, διάταξη ενοτήτων, επικεφαλίδες ενοτήτων, βάσεις δεδομένων, δομή και περιεχόμενο βάσης δεδομένων, εμπορικά σήματα (εφεξής καλουμένων ως «Περιεχόμενο») αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της LES LABORATOIRES SERVIER.

Το Περιεχόμενο προορίζεται για την προσωπική ενημέρωση του Χρήστη αποκλειστικά και εντός των αυστηρών ορίων χρήσης της Ιστοσελίδας, σύμφωνα με τους παρόντες Όρους. Οποιουδήποτε άλλου είδους χρήση του Περιεχομένου, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, χωρίς εκ των προτέρων ρητή έγκριση της LES LABORATOIRES SERVIER, απαγορεύεται και θα συνιστούσε παράβαση.

Τα εμπορικά σήματα της SERVIER και των συνεργατών της, καθώς και τα λογότυπα που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα είναι καταχωρημένα σήματα. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αναπαραγωγή, εν όλω ή έν μέρει, αυτών των εμπορικών σημάτων ή λογοτύπων, χρησιμοποιώντας στοιχεία από την Ιστοσελίδα, χωρίς εκ των προτέρων ρητή έγκριση των κατόχων τους.
Ο Χρήστης δεσμεύεται να χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα:
 • για τον σκοπό που αυτή προορίζεται,
 • για προσωπική χρήση, αποκλείοντας κάθε εμπορική ή διαφημιστική δραστηριότητα,
 • σε συμμόρφωση με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας,
 • χωρίς να χρησιμοποιεί ρομπότ, ή άλλα αυτόματα μέσα, για πρόσβαση και χρήση του περιεχομένου της και χωρίς να κάνει απόπειρες, να παρεμβαίνει στην Ιστοσελίδα,
 • χωρίς να επιχειρεί να την αντιγράφει, να την αναπαράγει, εν όλω ή εν μέρει, να την καθιστά προσβάσιμη, ή να την διαδίδει, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, σε μη εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη.
4. Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
 

Η SERVIER έχει αναλάβει τη δέσμευση να τηρεί το απόρρητο προσωπικών δεδομένων όλων των επισκεπτών στην τοποθεσία cedraflon.gr και να προστατεύει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που ενδέχεται να μας παρέχετε. Συγκεκριμένα, θεωρούμε σημαντικό να γνωρίζετε τον τρόπο μεταχείρισης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και που ενδέχεται να λάβουμε μέσω της παρούσας δικτυακής τοποθεσίας, καθώς και των πρακτικών επεξεργασίας των δεδομένων που χρησιμοποιούμε μέσω της χρήσης του Διαδικτύου και άλλων δικτύων ηλεκτρονικής επικοινωνίας. O χρήστης καλείται να διαβάσει την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, προκειμένου να κατανοήσει τον τρόπο χρήσης και προστασίας των πληροφοριών που παρέχει, ή τον τρόπο χρήσης και προστασίας αυτών στο μέλλον, καθώς και τα παρεχόμενα από την νομοθεσία δικαιώματά του για την προστασία των προσωπικών του δεδομένων.

4.1.  Συλλογή Μη Προσωπικών Δεδομένων

Ως  Χρήστης μπορείτε να επισκέπτεστε και να περιηγείστε τον παρόντα διαδικτυακό τόπο τον οποίο διατηρεί και διαχειρίζεται η SERVIER, χωρίς να αποκαλύπτετε την ταυτότητά σας και χωρίς να παρέχετε οποιοδήποτε προσωπικό σας δεδομένο. Οι διακομιστές δικτύου της SERVIER και των παρόχων υπηρεσιών της συγκεντρώνουν αυτόματα μη προσωπικές πληροφορίες από την περιήγησή σας, δηλαδή τις διαδικτυακές διευθύνσεις πρωτοκόλλου (IP), την ημερομηνία και την ώρα της επίσκεψής σας και του τίτλου της σελίδας που επισκέπτεστε. Τα στοιχεία που συγκεντρώνονται δεν χρησιμεύουν για την αναγνώριση των Χρηστών, αλλά καταγράφονται και χρησιμοποιούνται μόνο σε συγκεντρωτική μορφή, για την καταμέτρηση του αριθμού των επισκέψεων, του μέσου όρου παραμονής στη δικτυακή τοποθεσία, των σελίδων που προβλήθηκαν κλπ., με μοναδικό σκοπό τη στατιστική ανάλυση για τη βελτίωση της λειτουργικότητας και ποιότητας της Ιστοσελίδας και των παρεχόμενων σε αυτήν ενημερώσεων και υπηρεσιών, ώστε να διαμορφώνεται καλύτερα το περιεχόμενο και ο σχεδιασμός της.
4.2. Συλλογή και Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων και Σκοπός Επεξεργασίας

Προσωπικά δεδομένα είναι οι πληροφορίες που σας προσδιορίζουν άμεσα, όπως π.χ. το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνσή σας, ο αριθμός τηλεφώνου σας, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και άλλες παρόμοιες πληροφορίες, οι οποίες μπορεί να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό και με άλλες για την αναγνώρισή σας.  Η  SERVIER δεν θα συλλέγει και δεν θα επεξεργάζεται προσωπικά σας δεδομένα, χωρίς τη συγκατάθεσή σας, στα πλαίσια του περιεχομένου και των υπηρεσιών της παρούσας διαδικτυακής τοποθεσίας. Σε καμία περίπτωση δεν γίνεται συλλογή και επεξεργασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων από τη SERVIER.

 

Ωστόσο, υπάρχουν τμήματα στην παρούσα διαδικτυακή τοποθεσία, όπου ενδέχεται να είναι αναγκαία η εισαγωγή εκ μέρους σας συγκεκριμένων προσωπικών σας δεδομένων, όπως δηλαδή του ονοματεπωνύμου σας, της διεύθυνσής σας, του αριθμού τηλεφώνου/φαξ σας, ή/και της διεύθυνσης e-mail σας. Οι ως άνω πληροφορίες μπορεί να ζητηθούν για την εγγραφή σας στην λίστα παραληπτών για την αποστολή από τη SERVIER ενημερωτικών δελτίων της Ιστοσελίδας και για τη χρήση από εσάς και αποστολή στη SERVIER ηλεκτρονικού εντύπου εγγραφής ή/και φόρμας επικοινωνίας, e-mail ή ταχυδρομικής επιστολής. Επιπλέον, τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται, με σκοπό τη συνδρομή στην υπηρεσία ηλεκτρονικού ενημερωτικού εντύπου, την ενημέρωση και υποστήριξή σας για τις υπηρεσίες στις οποίες εγγράφεσθε, την ανταπόκριση στα ερωτήματά σας, ή την επεξεργασία των αιτημάτων σας, σχετικά με τα προσωπικά σας στοιχεία, την παροχή και την προσωποποίηση των υπηρεσιών μας και τη διαχείριση αρχείων σχετικά με συνδρομές σε υπηρεσίες. Δεν είναι υποχρεωτική η παροχή οποιουδήποτε πρόσθετου στοιχείου, το οποίο δεν είναι απαραίτητο ή εύλογο να ζητηθεί, προκειμένου να παρέχουμε τις υπηρεσίες που μας ζητάτε.

Η καταχώρηση των στοιχείων σας, για την παροχή υπηρεσιών μέσω της παρούσας ιστοσελίδας, συνεπάγεται τη συναίνεσή σας για τη συλλογή, τήρηση, επεξεργασία και χρήση των προσωπικών σας στοιχείων, βάσει των όρων της παρούσας πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων. Ωστόσο, θα καλείστε να δίνετε ρητώς τη συναίνεσή σας για κάθε τέτοια ενέργεια, την οποία μπορείτε να ανακαλέσετε ελεύθερα οποτεδήποτε, αποστέλοντας σχετικό αίτημα/ειδοποίηση στον υπεύθυνο επεξεργασίας που ορίζεται παρακάτω στην παράγραφο 4.6 με τίτλο «Επικοινωνία».

 

Σε αυτές τις περιπτώσεις, εάν επιλέξετε να μην καταχωρήσετε τα προσωπικά στοιχεία που ζητούνται, ή/και να μην δώσετε τη συγκατάθεσή σας, ενδεχομένως δεν θα είναι δυνατή η πρόσβασή σας στα συγεκριμένα τμήματα της παρούσας διαδικτυακής τοποθεσίας.

 

Σε κάθε περίπτωση εάν δεν συμφωνείτε με τους όρους χρήσης της παρούσας Ιστοσελίδας ή/και με την παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, οφείλετε να μην χρησιμοποιείτε την παρούσα Ιστοσελίδα και τις παρεχόμενες μέσω αυτής ενημερώσεις και υπηρεσίες.

 

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ, ότι μέσω της παρούσας Ιστοσελίδας μπορείτε να ζητήσετε περισσότερη πληροφόρηση, να υποβάλετε ερωτήσεις, να κάνετε σχόλια ή ακόμα να αναφέρετε ανεπιθύμητες ενέργειες, που σχετίζονται με τη χρήση του συγκεκριμένου προϊόντος, μέσω του συνδέσμου «Επικοινωνία».

4.3. Αποκάλυψη Προσωπικών Δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα που θα παράσχετε θα παραμείνουν στον διακομιστή του cedraflon.gr στην Ελλάδα.

H SERVIER μπορεί να αποκαλύψει τα δεδομένα αυτά στο προσωπικό της που εργάζεται εντός και εκτός Ελλάδος και σε τρίτους, δηλαδή σε εταιρίες του Ομίλου SERVIER ή συνδεδεμένες με αυτόν και σε συμβαλλόμενους, οι οποίοι, δυνάμει συμφωνίας, ενεργούν και επεξεργάζονται τα δεδομένα επ’ ονόματι και για λογαριασμό της SERVIER και η συνεργασία με τους οποίους είναι αναγκαία για την υλοποίηση των αιτημάτων σας, για την παροχή των υπηρεσιών στις οποίες εγγράφεσθε, για την αξιολόγηση αυτών των υπηρεσιών και για την τεχνική υποστήριξη,  μόνο στο βαθμό που αυτή η αποκάλυψη είναι αναγκαία για την εκπλήρωση των σκοπών που προβλέπονται στην παρούσα ισχύουσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, ή για άλλους σκοπούς στους οποίους όμως οι χρήστες έχουν συναινέσει ρητώς. Όλοι οι ως άνω αποδέκτες συμφωνούν και δεσμεύονται με τη SERVIER, να χρησιμοποιήσουν τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών, σύμφωνα με τους παρόντες όρους και μόνο για τους σκοπούς που περιλαμβάνονται σε αυτούς, επιπλέον δε, ότι δεν θα διαβιβάσουν τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών σε τρίτα μέρη και δεν θα τα κοινοποιήσουν, εκτός αν το επιβάλλει ο νόμος.

Επιπλέον, η SERVIER έχει το δικαίωμα να αποκαλύψει τα προσωπικά στοιχεία που παρέχετε, σε τρίτα μέρη πλην των αναφερομένων ανωτέρω, αποκλειστικά και μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) σε επιχειρηματικούς εταίρους, εταιρίες με τις οποίες η SERVIER ενδεχομένως συστήσει κοινοπραξία, ή συγχωνευθεί, ή στις οποίες πωληθεί, ή/και σε διαδόχους της επιχείρησης της SERVIER, στην περίπτωση και για το σκοπό της τυχόν συγχώνευσης ή πώλησης της εταιρείας και συνακόλουθα και της παρούσας Ιστοσελίδας, ή/και για συμμόρφωση προς νόμιμες υποχρεώσεις της, περίπτωση κατά την οποία θα απαιτείται από τον τρίτο η συμμόρφωσή του με την παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων,

(β)  σε κυβερνητικά όργανα, δικαστικές, εισαγγελικές και διοικητικές αρχές, στην περίπτωση που αυτό επιβάλλεται από νόμο, δικαστική απόφαση, εισαγγελική εντολή/παραγγελία, κυβερνητική εντολή ή/και διοικητική πράξη, προκειμένου να συμμορφωθεί με απαιτήσεις του νόμου, δικαστικών αποφάσεων, κυβερνητικών οργάνων, ή διοικητικών αρχών.

(γ) προκειμένου να ενεργήσει κάτω από επείγουσες περιστάσεις, για την προστασία της ασφάλειας της πρόσβασης των χρηστών  και  της  τήρησης και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων τους, καθώς και για την προστασία της ασφάλειας των τοποθεσιών της στο διαδίκτυο, ή της ασφάλειας του κοινού.

 

Χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου δεν διαθέτουν πάντα ισχυρή νομοθεσία προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Ωστόσο, η SERVIER εγγυάται ότι θα λαμβάνει πάντοτε μέτρα και θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, για να διασφαλίσει ότι τα δεδομένα σας χρησιμοποιούνται από τρίτους σύμφωνα με την παρούσα πολιτική και ότι θα λάβει τα απαραίτητα μέτρα, για να εξασφαλίσει ένα ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας των δεδομένων σας σε αυτές τις χώρες.

4.4. Απόρρητο και Ασφάλεια Επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων
Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του Χρήστη της Ιστοσελίδας διέπεται από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (Ν.2472/1997, ως ισχύει τροποποιηθείς, περί προστασίας προσωπικών δεδομένων), τις αποφάσεις της αρμόδιας Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και τις επιταγές του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, προς τις οποίες η SERVIER συμμορφώνεται πλήρως και τις οποίες τηρεί απαρέγκλιτα. Σε κάθε περίπτωση η SERVIER διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους της παρούσας πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με ενδεχόμενες μελλοντικές αλλαγές του σχετικού νομοθετικού πλαισίου, με σχετική ενημέρωση των χρηστών της παρούσας Ιστοσελίδας.
       

Η SERVIER δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά στοιχεία και δεδομένα που παρέχουν οι χρήστες. Τα προσωπικά στοιχεία και δεδομένα που δηλώνονται από τους χρήστες και συλλέγονται στις ανωτέρω περιπτώσεις δεν αποκαλύπτονται σε τρίτους και δεν δημοσιοποιούνται, ούτε διοχετεύονται με κανέναν τρόπο, ούτε αποτελούν αντικείμενο εκμετάλλευσης με καμία μορφή από τη SERVIER. Εκτός κι αν απαιτείται ρητά από τη νομοθεσία, η SERVIER δεσμεύεται να μην προβεί σε κοινοποίηση ή γνωστοποίηση οποιασδήποτε πληροφορίας που της παρέχει ο χρήστης, χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση και ρητή συγκατάθεση αυτού.

Η πρόσβαση στα προσωπικά στοιχεία και δεδομένα των χρηστών περιορίζεται στους εργαζόμενους της SERVIER ή/και στους τρίτους συνεργάτες της, οι οποίοι χρειάζεται αναγκαίως να τα γνωρίζουν για την λειτουργία της παρούσας Ιστοσελίδας και την παροχή μέσω αυτής της ενημέρωσης και των υπηρεσιών προς τους χρήστες, ή/και για την εκτέλεση της εργασίας τους  και μόνο στο βαθμό που αυτό είναι απαραίτητο. Για τον σκοπό αυτό, έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα τεχνικής ασφαλείας και οργάνωσης επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών που συλλέγονται κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής σύνδεσης με την παρούσα Ιστοσελίδα.

Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγονται αποθηκεύονται σε διακομιστές περιορισμένης πρόσβασης, που ελέγχονται με κωδικούς πρόσβασης και η SERVIER χρησιμοποιεί ειδικές τεχνολογίες και διαδικασίες και λαμβάνει αυστηρά υλικά, ηλεκτρονικά και διοικητικά μέτρα ασφαλείας, για να ενισχύσει την προστασία αυτών των πληροφοριών έναντι απώλειας ή κακής χρήσης, καθώς και να τις προστατέψει από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, κοινοποίηση, τροποποίηση ή καταστροφή.

Η τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών από τη SERVIER πραγματοποιείται κατόπιν ενημέρωσης και με τη συγκατάθεση των χρηστών.

Η SERVIER θα διατηρεί στην κατοχή της τα στοιχεία των χρηστών για εύλογο χρονικό διάστημα ή για όσο διάστημα ορίζει ο νόμος.

4.5.  Δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης

Σε περίπτωση που ζητηθεί από τους  χρήστες της παρούσας Ιστοσελίδας της SERVIER η καταχώριση προσωπικών τους δεδομένων για την πρόσβαση σε κάποια από τα τμήματα της Ιστοσελίδας ή σε ορισμένες από τις παρεχόμενες μέσω αυτής υπηρεσίες, οι χρήστες δικαιούνται οποτεδήποτε να ενημερωθούν σχετικά με το εάν τα προσωπικά δεδομένα που τους αφορούν αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας από τη SERVIER και να λάβουν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την πραγματοποιούμενη επεξεργασία.

Επιπλέον, οι χρήστες έχουν το δικαίωμα, να προβάλλουν ανά πάσα στιγμή αντιρρήσεις/εναντίωση στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, και ειδικότερα έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν τη διόρθωση των ανακριβών προσωπικών τους δεδομένων, ή/και την επικαιροποίηση αυτών, την προσωρινή μη χρησιμοποίηση, τον περιορισμό της επεξεργασίας, τη δέσμευση, τη μη διαβίβαση, τη φορητότητά τους, ή ακόμα και τη διαγραφή τους.

Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να ανακαλέσουν οποτεδήποτε και ανά πάσα στιγμή την τυχόν δοθείσα συγκατάθεσή τους, χωρίς ωστόσο να θιγεί η νομιμότητα της όποιας επεξεργασίας βασίστηκε στην συγκατάθεσή τους πριν την ανάκληση και επίσης, έχουν το δικαίωμα, να ζητήσουν από τη SERVIER να σταματήσει κάθε επαφή, αποστολή ενημερωτικού υλικού και εν γένει επικοινωνία μαζί τους. Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα  υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια ελληνική εποπτική αρχή, εφόσον κρίνουν ότι παραβιάζεται καθ’οιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών τους δεδομένων.

 4.6. Επικοινωνία
Εάν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε ερώτηση αναφορικά με τον τρόπο λειτουργίας της παρούσας Ιστοσελίδας, τον τρόπο και τον σκοπό συλλογής, επεξεργασίας και χρήσης των τυχόν δηλωθέντων από εσάς προσωπικών σας στοιχείων,  καθώς και για να ανακαλέστε τυχόν δοθείσα συγκατάθεσή σας και να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω νόμιμα δικαιώματά σας αναφορικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, ή εάν έχετε οποιαδήποτε απορία, ερώτηση, σχόλιο, υπόδειξη, ή παράπονο αναφορικά με την παρούσα πολιτική προστασία προσωπικών δεδομένων και τους παρόντες όρους χρήσης, μπορείτε να αποστείλετε σχετική επιστολή στη διεύθυνση της έδρας της SERVIER στο Μαρούσι Αττικής, οδός Φραγκοκκλησιάς αρ.7, ή στο φαξ 201-9391001, Υπόψη κου. Νίκου Παπαϊωάννου,  Training & Electronic Media Manager, ή e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση cedraflon.gr@gmail.com ή nikos.papaioannou@servier.com.

Η σχετική αίτηση θα πρέπει να είναι έγγραφη και να αφορά σε συγκεκριμένο αίτημα ή/και ενέργεια, με αναφορά της ονομασίας της Ιστοσελίδας, στην οποία δηλώσατε/καταχωρήσατε τα προσωπικά σας στοιχεία και με αναφορά των στοιχείων σας που επιθυμείτε να διορθωθούν, επικαιροποιηθούν, διαγραφούν και θα πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό στοιχείο της ταυτότητάς σας.

Η SERVIER υποχρεούται εκ του νόμου να σας απαντήσει εγγράφως, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερών από τη λήψη της σχετικής αίτησής σας.

 

5. Χρήση της Ιστοσελίδας
Οι υπηρεσίες και το Περιεχόμενο του Ιστοτόπου παρέχονται για σκοπούς ενημέρωσης και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν προς όφελος εταιρειών ή άλλων οργανισμών ή για επαγγελματικούς και εμπορικούς σκοπούς ή για σκοπούς προώθησης ή μάρκετινγκ, εκτός εάν ορίζεται άλλως.
Οι πληροφορίες που παρέχονται στον Ιστότοπο δεν συνιστούν δεσμευτική προσφορά από την πλευρά της Les Laboratoires Servier.
Οι πληροφορίες που δημοσιεύονται στην Ιστοσελίδα δεν αποτελούν ιατρικές συμβουλές και συνιστάται ιδιαιτέρως στον Χρήστη να μην λαμβάνει αποφάσεις με βάση αποκλειστικά τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτή την Ιστοσελίδα.
Ο Χρήστης δεν πρέπει, σε καμιά περίπτωση, να χρησιμοποιεί πληροφορίες που διαδίδονται μέσω της Ιστοσελίδας, προκειμένου να κάνει διάγνωση ή να καθορίζει φαρμακευτική αγωγή και πρέπει να συμβουλεύεται τους αρμόδιους επαγγελματίες της υγείας, που είναι υπεύθυνοι για την παρακολούθηση και περίθαλψή του, πριν από οποιαδήποτε ιατρική απόφαση

 

5. Υποχρεώσεις των χρηστών Οι χρήστες αποδέχονται και συμφωνούν ότι θα κάνουν σύννομη χρήση του Διαδικτυακού Τόπου. Οι χρήστες ενδεικτικά και όχι περιοριστικά δεσμεύονται ότι με τη χρήση του Διαδικτυακού Τόπου:

 • δεν θα ενεργούν κατά τρόπο που να εμποδίζει ή/και να καθιστά αδύνατη την ομαλή ή/και σύννομη χρήση του Διαδικτυακού Τόπου και των άλλων συνδεδεμένων με αυτόν διαδικτυακών τόπων από άλλους χρήστες,

 

 • δεν θα ενεργούν κατά τρόπο ώστε να παραβιάζονται τα δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας της LES LABORATOIRES SERVIER ή τρίτων (σχετικά με την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας, διαβάστε την Προστασία Πνευματικών Δικαιωμάτων),

 

 • δεν θα ενεργήσουν κατά τρόπο ώστε να παραπλανήσουν οποιονδήποτε τρίτο ως προς την προέλευση του περιεχομένου του Διαδικτυακού Τόπου ή/και να ζημιώσουν με οποιονδήποτε τρόπο τη φήμη της LES LABORATOIRES SERVIER,

 

 • δεν θα εγκαθιστούν, προωθούν ή/και μεταδίδουν με οποιονδήποτε τρόπο μέσω του Διαδικτυακού Τόπου ψηφιακούς ιούς ή/και οποιουδήποτε άλλου είδους βλαβερά ή καταστροφικά αρχεία ή/και προγράμματα σχεδιασμένα να καταστρέψουν ή να περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού ή να εμποδίσουν άλλους χρήστες να χρησιμοποιούν το cedraflon.gr δεν θα εγκαθιστούν ή προωθούν με οποιονδήποτε τρόπο αυτόκλητα ή μη ρητώς εγκεκριμένα από τη LES LABORATOIRES SERVIER διαφημιστικά μηνύματα σε οποιαδήποτε μορφή, μη ζητηθέντα ηλεκτρονικά μηνύματα (spam) και γενικά δεν θα προβαίνουν σε προώθηση ανεπιθύμητων πληροφοριών με οποιονδήποτε τρόπο,

 

 • δεν θα «ανεβάζουν» ή μεταδίδουν με οποιονδήποτε τρόπο υλικό και πληροφορίες που δεν δικαιούνται να αποκαλύψουν, δυνάμει διατάξεων του δικαίου ή ιδιωτικών συμφωνιών (π.χ. εμπιστευτικές πληροφορίες),

 

 • δεν θα ενεργούν κατά τρόπο ώστε να προσβάλλονται οποιαδήποτε δικαιώματα ή η προσωπικότητα τρίτων και ιδίως κατά τρόπο ώστε να προξενείται βλάβη σε ανήλικο,

 

 • δεν θα επεμβαίνουν ή θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια ή προξενούν με οποιονδήποτε άλλο τρόπο βλάβη στον Διαδικτυακό Τόπο, στο Υλικό που φιλοξενείται σε αυτόν, στους πηγαίους κώδικες (source code) του λογισμικού που τον αποτελεί, στον διακομιστή όπου αυτός φιλοξενείται ή/και σε δίκτυα συνδεδεμένα με ή προσβάσιμα μέσω του Διαδικτυακού Τόπου ή άλλων διαδικτυακών τόπων συνδεδεμένων με αυτόν,

 

 • δεν θα επιδιώκουν σκοπό, ο οποίος απαγορεύεται από τους παρόντες Όρους Χρήσης,

 

 • δεν θα προβαίνουν σε ενέργειες που θα μπορούσαν να συνιστούν ή να ενθαρρύνουν συμπεριφορά που θα μπορούσε να θεωρηθεί ποινικό αδίκημα, να εγείρει αστική ευθύνη ή να παραβιάσει με άλλο τρόπο οποιονδήποτε νόμο,

 

 • δεν θα δημοσιεύουν ή μεταδίδουν οποιοδήποτε υλικό με απειλητικό, αναληθές, παραπλανητικό, προσβλητικό, παρενοχλητικό, συκοφαντικό, χυδαίο, ανήθικο, σκανδαλώδες, πορνογραφικό ή βλάσφημο περιεχόμενο. Η LES LABORATOIRES SERVIER θα συνεργαστεί πλήρως με όλες τις αρχές επιβολής του νόμου και θα συμμορφωθεί πλήρως με οποιαδήποτε δικαστική απόφαση που θα ζητά ή θα δίνει εντολή για την αποκάλυψη της ταυτότητας οποιουδήποτε ατόμου δημοσιεύει ή μεταδίδει τέτοιου είδους πληροφορίες και υλικό,

 

 • δεν θα συγκεντρώνουν διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλα στοιχεία χρηστών από τον Διαδικτυακό Τόπο, με ηλεκτρονικά ή άλλα μέσα και με σκοπό να πραγματοποιήσουν ανεπιθύμητη εμπορική ή άλλη επικοινωνία με αυτούς,

 

 • δεν θα «ανεβάζουν», μεταδίδουν, αποθηκεύουν ή καθιστούν διαθέσιμα στο κοινό με οποιονδήποτε τρόπο φωτογραφίες τρίτων, χωρίς να έχουν τη συναίνεσή τους.

 

 • θα πληροφορούν την LES LABORATOIRES SERVIER, αμέσως μόλις αντιληφθούν κάθε παράνομη ή απαγορευμένη χρήση του παρόντος Διαδικτυακού Τόπου από τρίτους,

 

Ρητώς διευκρινίζεται ότι απαγορεύεται η χρήση αυτού του Δικτυακού Τόπου για διαφήμιση ή για προσφορές από τον χρήστη

Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση οποιουδήποτε στοιχείου του Υλικού, εκτός από αυτήν που προβλέπεται από τους παρόντες όρους χρήσης, χωρίς έγγραφη άδεια της LES LABORATOIRES SERVIER. Σε περίπτωση παραβίασης των όρων χρήσης, η LES LABORATOIRES SERVIER θα κάνει πλήρη χρήση των ένδικων μέσων που της παρέχονται από τον νόμο, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της ποινικής δίωξης.

6. Ευθύνη

Η εταιρεία LES LABORATOIRES SERVIER παρέχει στους Χρήστες πληροφορίες που σχετίζονται με τον τομέα της υγείας και άρθρα από τον εξειδικευμένο τύπο, σύμφωνα με τις νομικές και ρυθμιστικές υποχρεώσεις που επιβάλλονται στις φαρμακευτικές εταιρείες και, ιδιαίτερα, τις διατάξεις του Ελληνικού Κώδικα για τη Δημόσια Υγεία.

Η εταιρεία LES LABORATOIRES SERVIER δεν φέρει ευθύνη για τη χρήση που θα κάνει ο Χρήστης των πληροφοριών και υπηρεσιών που προτείνονται στην Ιστοσελίδα ή/και κατά την περιήγηση.

Συμφωνείται ρητά ότι η εταιρεία LES LABORATOIRES SERVIER υπόκειται στην υποχρέωση «κάθε δυνατής προσπάθειας», αναφορικά με την εκτέλεση των παρόντων Όρων και την εγκατάσταση της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένης, ειδικότερα, της πληρότητας και ποιότητας των πληροφοριών και υπηρεσιών που προτείνονται, καθώς και της διαρκούς δυνατότητας πρόσβασης στην Ιστοσελίδα.

Η εταιρεία LES LABORATOIRES SERVIER δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη από τον Χρήστη για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση ζημία που προκαλείται από την περιήγηση στην Ιστοσελίδα ή από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης του περιεχομένου, των πληροφοριών ή των υπηρεσιών που προτείνονται από την Ιστοσελίδα. Παρ’ όλες τις προσπάθειες της LES LABORATOIRES SERVIER και των τεχνικών υπηρεσιών της, ενημερώνεται ο Χρήστης ότι η αξιοπιστία του Διαδικτύου δεν μπορεί να είναι εγγυημένη, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την ασφάλεια της μετάδοσης δεδομένων, τη συνεχή πρόσβαση στην Ιστοσελίδα, την αποδοτικότητα ως προς τον όγκο και την ταχύτητα της μετάδοσης δεδομένων και τη μετάδοση ιών.

 

Σε κάθε περίπτωση, ο Χρήστης αναγνωρίζει συγκεκριμένα ότι οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες που παρέχονται από την ιστοσελίδα:

 • μπορεί να διακοπούν λόγω γεγονότων ανωτέρας βίας ή πέραν του ελέγχου της LES LABORATOIRES SERVIER ή για τα οποία η LES LABORATOIRES SERVIER δεν είναι υπεύθυνη,
 • μπορεί να περιέχουν τεχνικά ή ανθρώπινα σφάλματα,
 • μπορεί να οδηγήσουν σε τυχαία απώλεια δεδομένων.

 

7. Υπερσύνδεσμοι

 Η Ιστοσελίδα μπορεί να παρέχει συνδέσμους με άλλες ιστοσελίδες. Εντούτοις, καθώς δεν έχει τον έλεγχο του περιεχομένου αυτών των ιστοσελίδων, αλλά και επειδή το περιεχόμενό τους μπορεί να αλλάζει, η LES LABORATOIRES SERVIER δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο, τις πρακτικές ή τους κανόνες των ιστοσελίδων τρίτων.

Επιπλέον, η ύπαρξη ενός υπερσυνδέσμου ιστοσελίδας τρίτου δεν αντικατοπτρίζει απαραίτητα τις απόψεις της LES LABORATOIRES SERVIER, των εργαζομένων της ή των συνεργατών της. Η LES LABORATOIRES SERVIER δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο ιστοσελίδων τρίτων, προσβάσιμων μέσω υπερσυνδέσμων και δεν κάνει καμία δήλωση ως προς το περιεχόμενό τους ή την ακρίβειά τους.

Επομένως, ο Χρήστης είναι αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για την πρόσβασή του σε ιστοσελίδες τρίτων, με δική του ευθύνη και σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης αυτών των ιστοσελίδων.

8. Σχέση του χρήστη με την LES LABORATOIRES SERVIER

O χρήστης συμφωνεί ότι δεν δημιουργείται σχέση εκπροσώπου – εκπροσωπουμένου, αντιπροσώπου – αντιπροσωπευομένου, σχέση συνεργασίας ή σύμπραξης οποιασδήποτε μορφής ή εργασιακή σχέση μεταξύ αυτού και της LES LABORATOIRES SERVIER, ως απόρροια της χρήσης του Διαδικτυακού Τόπου από τον χρήστη.

9. Γενικές διατάξεις

Η εταιρεία Les Laboratoires Servier διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των Όρων αυτών. Η συνέχιση της περιήγησης και της χρήσης της Ιστοσελίδας από τον Χρήστη συνιστά αποδοχή των εν λόγω τροποποιήσεων. Σε περίπτωση που ένας ή περισσότεροι από τους Όρους αυτούς καταστούν άκυροι για οποιονδήποτε λόγο, οι υπόλοιπες διατάξεις παραμένουν σε πλήρη ισχύ.

10.Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης και η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και κάθε τροποποίησή τους, διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την ισχύ και εφαρμογή αυτών, η οποία δεν μπορεί να επιλυθεί εξωδίκως, αρμόδια ορίζονται τα καθ’ ύλην δικαστήρια των Αθηνών.

11.Περαιτέρω πληροφορίες

Εάν επιθυμείτε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το cedraflon.gr παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε στη διεύθυνση: nikos.papaioannou@servier.com ή cedraflon.gr@gmail.com

12.Πολιτική cookies

Όπως οι περισσότερες εταιρείες, η SERVIER χρησιμοποιεί “cookies” για να βελτιώσει την εμπειρία των επισκεπτών της ιστοσελίδας μας. Τα cookies είναι μικρά αρχεία, τα οποία αποτελούνται από σειρά γραμμάτων και αριθμών και τα οποία τοποθετούνται από servers ιστοσελίδων. Βοηθούν τον ιδιοκτήτη να σας ξεχωρίσει/αναγνωρίσει από άλλους χρήστες της ιστοσελίδας. Τα cookies δεν μπορούν να εκτελεσθούν ως κωδικοί ή να χρησιμοποιηθούν για να μεταδώσουν ιούς και δεν μπορούν να μας δώσουν πρόσβαση στον σκληρό σας δίσκο. Δεν μπορούμε να διαβάσουμε καμία πληροφορία από τον σκληρό σας δίσκο, ακόμη και αν αποθηκεύσουμε cookies εκεί.

Στην ιστοσελίδα μας χρησιμοποιούμε cookies για τη διαχείριση των περιόδων σύνδεσης, για την παροχή εξατομικευμένων ιστοσελίδων και για την προσαρμογή διαφημιστικού και άλλου περιεχομένου, ώστε να αντικατοπτρίζει τις ιδιαίτερες ανάγκες και τα ενδιαφέροντά σας. Επίσης, τα cookies μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να συντάξουμε ανώνυμες, αθροιστικές στατιστικές που μας επιτρέπουν να αντιληφθούμε πώς το κοινό χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα μας και βοηθούν να βελτιώσουμε τη δομή και το περιεχόμενό της. Δεν μπορούμε να εξακριβώσουμε την προσωπική σας ταυτότητα από τις πληροφορίες αυτές. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, για να απορρίψετε ορισμένα ή και όλα τα cookies. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι κάποιες λειτουργίες είναι διαθέσιμες μόνο μέσω της χρήσης cookies και, εάν επιλέξετε την απόρριψη των cookies, αυτές οι λειτουργίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες.

Κάποια από τα cookies που χρησιμοποιούμε είναι απολύτως απαραίτητα. Αυτά είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία της ιστοσελίδας και σας επιτρέπουν να κάνετε περιήγηση και να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες της. Τα απολύτως απαραίτητα cookies δεν αναγνωρίζουν την ατομική σας ταυτότητα. Χωρίς αυτά, όμως, δεν μπορούμε να προσφέρουμε αποτελεσματική λειτουργία της ιστοσελίδας μας. Αν δεν δεχθείτε αυτά τα cookies, μπορεί να επηρεαστεί η απόδοση και λειτουργικότητα της ιστοσελίδας και να περιοριστεί η πρόσβασή σας σε περιεχόμενό της.

Αν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα, αυτό θα αποτελέσει τη συναίνεσή σας στη χρήση των cookies.

Έκδοση: 31/10/2017